Project Description

ĐỘNG LỰC ĐỂ NIỀNG RĂNG CHO BÉ NGAY TỪ SỚM

Bé gái sinh năm 2011 với quyết tâm “không sợ xấu” để tìm “nụ cười đẹp” của mình. Hành trình niềng răng của bé đang đi đến những đoạn cuối cùng, mẹ của bé không khỏi ngạc nhiên: “Sao lại vi diệu thế, Bác sĩ nhỉ?”

Và đó cũng chính là điều chúng tôi luôn muốn thấy – sự biến đổi trong nụ cười của mỗi ca điều trị.

❓Độ tuổi nào là thích hợp để niềng răng?

Theo gợi ý của các nha sĩ, độ tuổi lý tưởng để bắt đầu niềng răng cho bé là từ 9 đến 13 tuổi, bởi lúc này răng vĩnh viễn bắt đầu mọc đều và đẹp. Độ tuổi từ 7 đến 12 cũng là thời điểm nên để đưa trẻ đến để các nha sĩ đánh giá các giải pháp niềng răng, đảm bảo rằng nụ cười của con bạn sẽ luôn đẹp và khoẻ mạnh.

Hãy để Assuré Dental trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình tìm kiếm nụ cười hoàn hảo của bạn và gia đình.

MOTIVATION TO GET BRACES FOR YOUR CHILD EARLY

A girl born in 2011 with the determination of “not being afraid to look less than perfect” in her pursuit of finding her “beautiful smile.” Her braces journey is nearing its end, and her mother couldn’t help but exclaim, “How miraculous, Doctor!”
And that’s precisely what we always want to witness – the transformation in the smile of every patient.

❓What is the ideal age for getting braces?

According to the recommendations of orthodontists, the ideal age to start braces for children is between 9 and 13 years old, as this is when permanent teeth start coming in evenly and beautifully. The age range of 7 to 12 is also the right time to take your child for their initial orthodontic evaluation, ensuring that your child’s smile will always be both beautiful and healthy.

Let Assuré Dental be your trusted companion on the journey to finding the perfect smiles for you and your family.